پاسخگویی به مشکلات شما افتخار ماست

هر لحظه در کنار شماییم

 

یادبگیریم پرسیدن و اندیشیدن در مفاهیم علمی کار سختی نیست 

بلکه انتقال ایده­ ها میان انسان­ها را برای شناخت جهان هستی فراهم می­کند.

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!

telephone

تلفن تماس

09198470686

arroba

آدرس ایمیل

negarpajooh[at]gmail.com

جزییات بیشتری را در دسترس داشته باشید

دوستان عزیز اطلاعات حساب بانکی نگار پژوه صرفا به شرح ذیل می باشد و واریز به غیر از این لینک های واریزی با احترام به شما بزرگواران از جانب ما اعتباری نخواهد داشت.

شماره کارت

62198610337867602

شماره حساب:

92017772729089

شماره شبا:

IR47-0560-9201-7770-2729-0890-01

    نظرات ارسالی برخی از مشتریان ما

    از مشاهده نظرات شما لذت می بریم